IT'S A WICKED WORLD

Over het nieuwe normaal

De explosie van technologische, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen doen de condities waaronder organisaties werken continu veranderenJe vaart de wedstrijd nu met straffe tegenwind en moet het schip langs de obstakels koersen. Het gaat niet meer over snelheid, maar over wendbaarheidEen kwestie van laveren en overstag gaan, continu rekening houdend met de stroming, golven, wind en andere deelnemers.

ONZE BENADERING

Wij realiseren de ontwikkeling van:

LEIDERSCHAP

De wereld vraagt om een andere mind-set: een focus op al wat mogelijk is. Floreren in een veranderende omgeving vraagt om een aansprekende visie en missie, kaders, doelen en het in staat stellen van de organisatie om eigenaarschap en ondernemerschap te ontwikkelen.

Leiderschap in deze context verdeelt verantwoordelijkheid, is strategisch sterk, bevordert collectiviteit, is eerlijk, transparant en authentiek, verbindt, faciliteert en motiveert om als organisatie te experimenteren en leren. Daar gaat leiderschapsontwikkeling vandaag en morgen over.

TEAMS

Het tijdperk van het individuele genie is over. Je hebt verschillende competenties nodig die samen komen. Door netwerken van teams in staat te stellen actie te ondernemen bereik je versnelling en wendbaarheid.

Daarbij is er een strijd om talent. Je hebt echter niets aan de beste mensen als deze geen goede teams vormen. Je kunt geen goede organisatie vormen met sterke mensen en zwakke relaties, maar wel met sterke relaties.

CULTUUR

Als veranderingen te snel gaan om aan te sturen ontstaat er spanning tussen de geplande en de geleefde organisatie. Cultuur schept dan orde in de chaos door een gedeelde werkelijkheid. Wij werken met wat er is. Er is een cultuur en die heeft een functie. Maar hoe dient deze cultuur de strategische transitie?

Cultuurtransitie gaat over het creëren van een nieuwe gezamenlijke cultuur, het bestendigen, herdefiniëren, herstellen of transformeren van de bestaande cultuur. Zij hebben één belangrijke gemene deler: cultuur wordt veranderd in het handelen en de dagelijkse dialoog doordat de mens dingen anders doet dan gister.

ONZE EXPERTISE

Hoe we dat realiseren

INTERVISIE EN COACHING

“The succes of a transformation depends on an organization’s leaders. especially the CEO” (Boston consulting group). Wij ondersteunen leiders bij het aannemen van de gewenste leiderschapsrol en –activiteiten.

TEAMREIZEN

Soms moet je een stap naar achteren doen om het geheel van de organisatie en de patronen te kunnen zien. Loskomen van de bestaande energie om geïnspireerd te raken, nieuwe mogelijkheden te zien en nieuwe ervaringen op te doen. Wij begeleiden inhoudelijke programma’s op externe locaties in binnen en buitenland. Inhoud en organisatie worden volledig gefaciliteerd.

TRAINING EN GEDRAG

Geïnspireerd raken en nieuwe inzichten opdoen is één ding. Maar dit vasthouden en omzetten naar activiteiten in de dagelijkse praktijk is de uitdaging. Wij creëren ruimte voor experimenteren, leren en gewenst gedrag en dragen bij aan directe en actieve gedragsverandering.

ONZE AANPAK

Wij werken als business partner met onze klanten samen en hanteren de integrale aanpak van een organisatiecoach. Wij focussen op het systeem van onderlinge relaties en verbinden mensvraagstukken met het perspectief van de business.

Wij helpen een intern platform te ontwikkelen om nieuwe impulsen snel om te zetten naar experimenten, learnings en besluitvorming. Vraag gestuurd en praktisch. In een cyclisch programma ontwikkel je omgevingsbewust DNA en ben je in staat doelen te behalen.

WENDBAARHEID IS EEN MINDSET

...en wordt ontwikkeld in een stromend proces

Het proces versnelt door in het begin te vertragen en te investeren in het laten doordringen van de noodzaak bij alle betrokkenen. Het MOET anders.

"Maar HOE?" is de logische volgende vraag. We oefenen in 'vrij' denken om nieuwe mogelijkheden te imagineren.
Het formuleren van een hoger doel biedt vervolgens richting en houvast om op kernwaarden te gaan sturen en behapbare ontwikkelingsdoelen te formuleren. Want we willen gaan uitproberen, doen! Zonder 'ervaren' is het alleen praten over wat we denken. We zetten dus snel een collectief leerproces in en werken naar de doelen toe in teams met een vast ritme die ideeën prototypen, testen en inzichten delen. Zo betrekken we steeds meer teams in de nieuwe beweging.

BELANGRIJKE INGREDIËNTEN

Kernwaarden in onze samenwerking

EEN OPEN VIZIER
Alles is bespreekbaar en kan ter tafel komen.
KWETSBAARHEID
Open staan voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Wij willen tot de kern gaan. Die van de organisatie en van jou.
LEF
De doelstelling is duidelijk, de output afhankelijk van wat we samen tegenkomen.
WERKEN MET TEAMS
We werken in multi-disciplinaire, ervaren en toegewijde teams. We geloven in co-creatie en dat de beste resultaten voortkomen uit samenwerking tussen interne en externe kennis en kunde.
FACILITEREN
Kritische begeleiding van een natuurlijk proces. De organisatie en haar mensen ontwikkelen eigenaarschap door zelf de ontwikkelingsvragen te formuleren. Wij stimuleren dialoog, faciliteren processen en spiegelen.
VERBINDEN
We zoeken altijd naar tweerichtingsverkeer. Verandering komt van binnenuit en slaagt door de juiste balans tussen bottom-up als top-down, zacht en hard, hoofd, hart en handen. Wij werken op verschillende niveaus om te kunnen verbinden.

ERVARING

Wat we hebben gerealiseerd

caret-down caret-up caret-left caret-right
De orkestleden, MT en directie van een Nederlands symfonieorkest geholpen met de ontwikkeling van een kernwaardenset en cultureel kompas als bodemplaat voor een strategische herpositionering in de nabije toekomst.

Een educatieve uitgever voor het basisonderwijs geholpen met de transitie naar een adaptieve en toekomstbestendige organisatie die meer waarde biedt aan de scholenmarkt en een nieuwe kansrijke markt heeft weten aan te boren door school met thuis te verbinden.

Een uitgever van regionale kranten geholpen met strategische ontvlechting, reorganisatie en innovatie om versneld haar nieuwe (online) uitgeefstrategie en portfoliobeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Een organisatie die zich inzet voor het verhogen van de vakbekwaamheid in de horeca geholpen om van een subsidiemodel naar een commerciële businesscase gedreven uitgeeforganisatie te transformeren met een rendabel portfolio en stevige marktpositie.

Tevreden klanten

Het Swahili-woord voor hart, “Moyo”, betekent “orgaan dat het bloed rondpompt”, maar ook “plek waar de emoties samenkomen”. Hersens, hart, ziel; het één kan niet zonder het ander.

HET TEAM

Onze kracht

Onze kernwaarden zeggen veel over hoe ons team van gepassioneerde professionals met jou samenwerkt: "fair play en altijd één app away!"

Trotse eigenaar Beaufortis

Transitie manager en organisatiecoach

Beaufortis

Transitie manager met focus op cultuur en gedrag

Partner

Transitie manager met focus op visie- en leiderschapsontwikkeling

Partner

Transitie manager met focus op proces- en informatiemanagement

Partner Yellowbees

Transitie manager met focus op coaching, sales, Business Development, marketing strategie en sales management.

Partner Yellowbees

Transitie manager met focus op executie, groei, financieel management en herstructurering

Partner

Transitie manager met focus op People Strategy

Trainee

Organisatiepsychologie

CONTACT

We horen graag hoe we je kunnen helpen

Bellen

+31 (0)6 40 43 08 24

Bezoeken

's-Gravelandseweg 71
1217 EJ Hilversum

Schrijven

of Mailen

Volgen